Ak nás Kristus uzdraví, mali by sme ho nasledovať

    po ceste svätosti.
    Ak po uzdravení nenasledujeme Ježiša, 

    Zlý duch sa vráti, lebo
    "svoj dom nájde prázdny... vezme so sebou sedem

    iných duchov horších, ako je sám....
    A stav takého človeka je nakoniec horší,

    ako bol predtým." (Mt 12,44-45)
    "Hľa, ozdravel si, už nehreš, 

    aby ťa nepostihlo niečo horšie." (Jn 5,14)