Motlidba Anjela z Fatimy.

 

 

 

   Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa.

   Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti,

   nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.

   Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa

   Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo 

   nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch

   sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú.

   Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy

   jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného 

   Srdca Panny Márie.

   Amen.