"Pane, nauč nás modliť sa..."

 

             Buď našim neustálym učiteľom,

             Obdaruj nás pravou láskou.

             Pomôž nám prijať utrpenie.

             Daj, aby sme zvládali úspech.

             Pri neúspechu buď s nami.

             A nedovoľ nám na Teba zabudnúť.

             Amen.

       

                  

                     

            Pane, požehnaj, ochraňuj a sprevádzaj všetky deti.

            Daj, aby sa nestávali neviditeľnými, stratenými a nechcenými.

            Otvor oči, ruky a srdce všetkým, ktorým sú tieto

            najzraniteľnejšie bytosti zverené.

            A daj, nech detská radosť, šťastie a hravosť sú zdrojom

            života pre všetky generácie.

            Amen.

 

                    

      Všemohúci Bože, Ty si dal Prebolestnej Matke Márii silu,

      aby stála pri Tvojom ukrižovanom Synovi a spolu s Ním trpela,

      prosíme Ťa, daj, aby sme aj my ochotne niesli svoj

      každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli

      účasť na jeho zmŕtvychvstaní.

      Lebo On je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote

      s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

      Amen.