Ruženec Oslobodenia za seba.

     na začiatku :    -

    Verím v Boha ...

 

     na veľkom zrnku :

    Až keď ma Ježiš vyslobodí, budem naozaj slobodný.

 

      na malých zrnkách :

    Ježišu zmiluj sa nado mnou, Ježišu uzdrav ma, Ježišu zachráň ma,
    Ježišu vysloboď ma!

 

     po každom desiatku :

    Sláva Otcu ...
    Ó Ježišu odpusť nám ...

 

      na konci :

    Zdravas kráľovná ...

 

 

                     Ruženec Oslobodenia za rodinu     

      na začiatku :

     Verím v Boha ...

 

      na veľkom zrnku :

    Až keď Ježiš vyslobodí moju rodinu bude naozaj slobodná.

 

      na malých zrnkách :

    Ježišu zmiluj sa nad mojou rodinou, Ježišu uzdrav moju rodinu, 
    Ježišu zachráň moju rodinu, Ježišu vysloboď moju rodinu!

 

      po každom desiatku :

    Sláva Otcu ...
    Ó Ježišu odpusť nám ...

 

      na koniec :

    Zdravas kráľovná ...

 

 

    Modlíme sa na klasickom ruženci.