Modlitba k patrónke nemožných vecí Sv. Rite z Cascie

 

     

 

     Vznešená divotvorkyňa svätá Rita, zo svojej svätyne v Cascii (čítaj Kaši),

     kde v celej kráse odpočívaš spánkom pokoja,

     obráť svoje oči na mňa trpiaceho a plačúceho!...

     Ty vidíš moje úbohé srdce obklopené tŕňmi a krvácajúce od bolesti...

     Drahá svätica, ty vidíš, že moje oči už nemajú sĺz, pretože ich už mnoho vytieklo!

     Unavený a skleslý cítim, že i samotná modlitba mi umiera na perách...

     Mám si snáď zúfať v podobných ťažkostiach života?

     Príď , sv. Rita, príď mi na pomoc.

     Veď teba kresťanský ľud vzýva ako patrónku neriešiteľných situácií,

     orodovnicu v beznádejných prípadoch.

     A tak, vypros mi milosť, o ktorú prosím Boha (vysloviť prosbu...)

     Ľudia ospevujú tvoju slávu, rozprávajú o veľkých divoch, ktoré skrze teba koná Boh.

     A či azda len ja zostanem sklamaný a bez vypočutia?

     Oroduj teda za mňa u milého Ježiša, aby bol milosrdný nad mojím súžením,

     a nech skrze teba, sv. Rita obsiahnem to, po čom dychtivo túži moje srdce.

 

               Trikrát Otčenáš, Zdravas a Sláva.