Ruženec svätej Rity.

 

     (Pozostáva z medailónu svätej Rity, a z trikrát 1 veľkého a 7 malých zrniek.)

        

    Na medailón sa modlí:

              - Verím Boha ...

              - Sláva Otcu i Synu i Duchu svätému ...

 

               -  Otčenáš ...

               Sedemkrát: Zdravas ...  Ježiš, ktorý na príhovor sv. Rity odpustí naše hriechy ...

                 - Sláva ....      

                -  Otčenáš ...

                Sedemkrát: Zdravas ...  Ježiš, ktorý na príhovor sv. Rity od duševného a telesného zla

                ochraňuje ...     

                   - Sláva ... 

                 -  Otčenáš ...

                  Sedemkrát: Zdravas ...  Ježiš, ktorý na príhovor sv. Rity z každého nebezpečenstva nás 

                  vyslobodí ...

                    - Sláva ...