1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

 

  Uvažuj: v spojenectve s Ježišom aj ty budeš víťaziť vo všetkých bojoch.

  Zmŕtvychstalý je Víťaz. Ak si s ním úzko, celkom úzko spojený, vtedy máš účasť

  na jeho moci a tak v nastávajúcich bojoch budeš rovnako víťazný. Sám od seba

  si síce ničím, ale Ježiš a ty, vy dvaja ste všetko. Zaiste, v posväcujúcej milosti si už

  zjednotený s Ježišom, ale s tým sa nesmieš uspokojiť. Toto zjednotenie musí byť

  vnútornejšie. Staraj sa preto o to, aby Ježišove záujmy sa stali tvojimi želaniami,

  Ježišove prosby tvojimi prosbami!

 

  2. Ktorý slávne vystúpil do neba.

 

  Uvažuj: zem je len pútnickým útulkom, nebo je vlasťou.

  "Lebo tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce." (hebr. 13,14)

  Takto musíš hovoriť s apoštolom. Nanebovstúpenie Pána chce ti zavolať

   do svedomia, že celý náš život je len púťou. každou hodinou, každou minútou

  sa ponáhľame v ústrety večnej vlasti. Prechádzame popri mnohých veciach,

  no nič z toho všetkého nemá trvania.

  Ako cudzinec na tomto svete nepoľuj po falošných videniach a miznúcich

  tieňoch! Odhodlane maj na zreteli cieľ: nebo, konečnú stanicu tvojej životnej púte.

 

  3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého. 

 

  Uvažuj: rozkaz Ducha Svätého znie: "Teraz choďte a zapáľte svet!"

  Od tvojej birmovky platí aj pre teba tento rozkaz. Trvá ďalej - až do tvojej smrti.

  Ako ho plníš? Je horlivosť tvojho ducha ako oheň, nenásytný vo svojom

  dobyvačnom nátlaku? Strháva tvoj apoštolský duch? Pôsobí nákazlivo, šíri sa aj

  na iných? Vťahuje viac do svojho čara?

  Neuspokojuješ sa iba s tým, že len tlieš? Usiluješ sa zapáliť aj iných, strhnúť ich

  a oduševniť? Neodpočívaj pri love duší! Diabol tiež loví.

  Buď ohnivého ducha!

 

  4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba. 

 

  Uvažuj: aký život, taká smrť.

  Toto pravidlo sa potvrdilo aj pri Máriinej smrti. Ako sväto žila, tak sväto zomrela.

  Aj ty si máš osvojiť túto múdrosť! Ak sa vyhýbaš hriechu, výčitky svedomia

  ti nebudú strpčovať zomieranie. Ak sú tvoje myšlienky u Boha, ak sú tvoje slová

  zamerané na dobro, ak sa cvičíš v skutkoch lásky, potom nijaké tiene nebudú

  zatemňovať koniec tvojho života. Ak sa stravuješ v oddanej láske, 

  nebude ťa bolieť smrť. Ak si odpútaný od majetkov, nebude ti ťažko.

  Ak hľadáš záľubu iba v Bohu, nemusíš sa báť súdu.  

  Ži sväto a budeš sväto zomierať!

 

  5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

 

  Uvažuj: Mária je nielen tvojou Matkou, ale aj tvojou Veliteľkou.

  O tom niet čo pochybovať, veď bola korunovaná za Kráľovnú neba a zeme.

  Podľa Božích plánov majú jej byť podriadení všetci a všetko. Nie je preto

  prípustné, aby si sa k nej síce priznával, ale nerobil to, čo prikazuje.

  A čo prikazuje? Chce od teba všetko to, čo žiada aj Ježiš. Myslíš a konáš

  správne vtedy, keď v každom nariadení Cirkvi počúvaš jej hlas. Keď 

  v rozličných dopusteniach života poznávaš jej vedenie, keď v povinnostiach

  svojho povolania bez námietky veríš, že máš pred sebou rozkaz od nej.

  Teda, poslúchaj svoju vznešenú Panovníčku!