1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

 

    Láska zjednocuje s Bohom.

    Úžasné spojenie človeka s Bohom tým spôsobom, že Slovo v lone

    Najsvätejšej Panny vzalo na seba telo, bolo možné len skrze lásku.

    Ale vždy je to tak, a tak to aj bude: byť zajedno s Bohom je možné len

    v láske. A čím hlbšia láska, tým vrúcnejšie spojenie.

    Áno, láska rozhoduje. Láska dáva všetkému hodnotu. Láska je nesmrteľná.

    Na večer tvojho života ostáva len láska. Nestačí to iba vedieť, treba podľa toho

    aj konať. Preto od prvej myšlienky po prebudení, až po poslednú pred usnutím,

    všetko z lásky, všetko s láskou, všetko v láske.

 

    2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.

 

    Láska sa rozdáva kvôli Bohu.

    Ako krásne to môžeš pozorovať u Márie! Budeš to vidieť aj všade tam,

    kde je človek prebohato naplnený láskou k Bohu. Vtedy cíti v srdci,

    že musí niečo odovzdávať z vnútorného bohatstva, pretože láska má potrebu

    rozdávať sa. Nadobudni ohnivú lásku k Bohu! Potom budeš môcť bez všetkého

    povedať spolu so sv. Pavlom: ".. nás ženie Kristova láska,..." (2 Kor 5,14).

    Jedine ten, kto sa v láske upriami na Ježiša, môže sa darovať v láske k blížnemu.

 

    3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

 

    Láska sa zhmotňuje v dobrých skutkoch.

    "... požehnaný je plod tvojho života" (Lk 1,42), tak sme sa už modlili nespočetne

    veľakrát. Tento plod vytvoril Duch Svätý.

    Aj tvoja láska sa musí stať plodnou v dobrých skutkoch, veď pravá láska

    sa prejavuje v činoch. Tvojou úlohou nemá byť hromadenie pozemských

    pokladov, ale máš sa stať bohatým u Boha. Spojený s pravým viničom

    a oživovaný vrúcnou láskou k Ježišovi, môžeš v pominuteľnom svete

    cez každé dobré dielo tvoriť nepominuteľné hodnoty. Tvoja láska však môže byť

    oveľa plodnejšia ako teraz. Buď  teda neúnavný v konaní dobra!

 

    4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
 

    Láska žije z obetí.

    Obetovaním v chráme sa Máriina láska nezmenšila, naopak, stala sa väčšou. Kríž

    nestojí láske v ceste, skôr ju živí. Kozub vyhasne, ak z času na čas nepriložíme

    drevo alebo uhlie. Tak aj láska potrebuje ťažkosti a obety, aby nevyhasla.

    Ak chceš darovať Bohu dôkaz nezištnosti svojej lásky, čo urobíš? Poobzeraj sa

    trocha, zisti čo ti ozaj ťažko padne a to vezmi na seba. Tak budeš vedieť z vlastnej

    skúsenosti: láska žije z obetí.

 

    5. Ktorého si, Panna, v chráme našla.
 

    Láska nehľadá nič, iba Boha.

    Láska hľadá, láska nachádza. Všetky Máriine úvahy a myšlienky patrili

    jej Dieťaťu, jej Bohu. Láska bola pre ňu všetkým!

    Áno, vrúcne milujúca duša je dňom i nocou zaujatá tým, koho miluje.

    Boha má všade pred očami. Veľmi často na neho myslí, stále sa s ním zaoberá,

    nemôže sa od neho vôbec odlúčiť. Všetko robí preňho, jemu prináša každú

    obetu. Ježiš ju miluje. Ježiš ju má v zajatí. Ježiš sám ju stravuje. Či je niečo

    nádhernejšie na zemi ako takýto život lásky?