1.Ktorý bol pokrstený v Jordáne.

 

    Možno sa nám zdá, že vtedy, pred 2000 rokmi, zažili ľudia Ježiša Krista ako

    človeka, a preto mohli v neho ľahšie uveriť. Ale koľkí neuverili? Neuverili, lebo

    videli v Kristovi iba človeka. A v ich očiach ako človek konal zázraky, čo sa veľmi

    nehodí. Nedokázali vidieť Boží plán v človeku. Nedokázali pripustiť, že Boh práve

    takýmto spôsobom, skrze Ježiša Krista sa chcel dať spoznať, pocítiť a uvidieť.

    Naše predstavy o blížnych, priateľoch, známych či susedoch si často krát vytvárame

    na základe prvej skúsenosti, možno bolestnej, a už nedokážeme pripustiť zmenu.

    No Boh nás postupne pretvára k lepšiemu. Nemajme preto akési nemenné

    "škatuľky" ľudí, navždy zasunuté v zásuvke. Veď stačí Božia milosť a tá premieňa.

    Aj my sami sa máme a môžeme zmeniť, ani my nie sme dokonalí. Pán prichádza

    ticho a pokorne. Učme sa od neho.

 

    2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.

 

    Ježiš Kristus prišiel na zem preto, aby sa dal spoznať. Aby sme ho spoznali

    skrze pomoc, ktorú nám poskytuje v pravý čas i na príhovor Matky Márie.

    Mária ako žena, matka, starostlivo a citlivo vníma naše potreby a chce nás

    ochrániť pred pádmi. Prosí v nebi, keď nemáme odvahu prosiť my sami.

    Ale umocňuje i našu modlitbu. A všetko predkladá Bohu. Nerozhoduje sama.

    Keď tak vnímam a počúvam ľudí, mám pocit, že sa bojíme toho, že o našom

    živote rozhodne Mária. Ale jej vyznanie: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi

    stane podľa Tvojho slova," nám pripomína, že Mária len prijíma Božiu 

    vôľu a učí ju prijímať i nás.

 

    3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.

 

    Ježiš Kristus prišiel darovať každému z nás nebo. Každý, kto oň stojí, bude

    v ňom môcť prebývať. Nebo je nádejou, že môžeme byť lepší, veď je v ňom

    pripravené miesto pre každého z nás. Kristovo učenie je zvesťou o láske.

    Ježiš z lásky prichádza, v láske uzdravuje, pre lásku umiera. Pre záchranu

    lásky umiera. Pravá láska dáva všetko. Nešpekuluje a nepochybuje, či o ňu

    niekto stojí. Láska všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska povzbudzuje

    aj moju vieru. Dáva mi odvahu nanovo uveriť človeku, prejsť sklamaním, bolesťou,

    nepochopením, odmietnutím. Láska je silou srdca. A túto milosť udeľuje Boh. 

    Tak ho o ňu prosme.

 

    4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor. 

 

    Keď Boha raz spoznáš, chceš zostať s ním. Ak zasiahol tvoje srdce, chceš sa

    vždy k nemu priznávať. Možno nerozumiem mnohému vo svojom živote a kladiem

    sebe i Bohu otázku: "Prečo?". Nemusím všetkému rozumieť, dôležité je, že chcem

    byť iný, že už nechcem ubližovať. Po stretnutí s Pánom dokážem svoj život vnímať

    ako reťaz skúseností, ktoré ma stále viac vedú k dobru, a preto nie je dôvod k

    zúfalstvu. Dôkaz o tebe, Pane si nesie každý sám vo svojom srdci. Poznal som ťa

    práve tak, ako som potreboval. Učeníkom sa vrylo do pamäti tvoje premenenie na

    hore Tábor. I ja si chcem mnohé zo svojho života dobre zapamätať. Chcem si

    ľudí, situácie, momenty ... Áno, chcem si zapamätať každé požehnané milé

    stretnutie s tebou. Uvedomujem si, že keď si raz prišiel, navždy s nami zostávaš.

    A moja viera v teba, Pane, žije.

 

    5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť. 

 

    Celý sa daroval. V kúsku chleba ostáva stále prítomný, aby sme my mohli žiť.

    Tajomstvo, ktorému nás učí sám Boh. Triumfuje viera, nádej, láska. Viera, v ktorej

    vyznávam: toto je Boží Syn. Nádej, že Boh i napriek našej úbohosti a hriešnosti

    o nás stojí. A láska, ktorá ma učí nebáť sa darovať iným. Darovať seba.

    Eucharistia - to je umieranie i zmŕtvychvstanie Lásky. Lásky, ktorá

    sa nebráni bolesti, Lásky, ktorá odpúšťa. Inak to ani nevie. Je dobrotivá. Aká je

    však moja láska? Dnes sa dáva už len akosi opatrne. Bojí sa zrady, úteku, klamu.

    Bojí sa, že ju znova opľujú. Avšak i v každom našom zastavení krížovej cesty

    je zvesť o svetle. Odkaz lásky pre mňa, pre teba. Odhaľme ho, veď je nám darovaný.