1. Ktorý sa pre nás krvou potil.

 

    Lepšie je byť zarmútený, ako zarmútiť.

    Zármutok je ako vidíme u Vykupiteľa v Getsemanoch deptajúci, bolestný, trpký.

    Môže dušu úplne rozvrátiť, ba priviesť až na okraj zúfalstva. Aj v tomto prípade

    sa však dá z neho veľa vyťažiť. Zármutok sa môže stať požehnaným ziskom.

    Nie nadarmo sa hovorí, že najväčšie diela sa zrodili z najväčšieho, najhlbšieho

    zármutku. Preto platí: radšej byť zarmútený, ako zarmútiť.

 

    2. Ktorý bol pre nás bičovaný.

 

    Lepšie je byť zraneným, ako zraniť iného.

    Túto zásadu potvrdzuje Ježiš pri bičovaní svojím vlastným príkladom. Necháva sa

    zraniť tým najukrutnejším spôsobom a pritom sám nebol nikdy schopný spôsobiť

    rany inému. Tvoje zmýšľanie by malo byť rovnaké. Blížneho ale možno tiež zraniť

    duševne, bez použitia násilia. Nech je spôsob vedomého zranenia akýkoľvek,

    nesie v sebe nekresťanské rysy. Zbičovaný Pán očakáva od teba opačné správanie.

 

    3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

 

    Lepšie je byť potupeným, ako potupiť iného.

    Nech v živote iných platia obrátené praktiky, ale ty nebuď naviazaný na ducha

    skazeného sveta, ale na ducha Tŕním Korunovaného. Preto sa máš pridŕžať

    zásady: radšej trpezlivo znášať potupu, ako tupiť druhého! Nie je to v skutočnosti

    lepšie? Len si pomysli, ak ťa niekto potupí, nie ty, ale on má z toho najväčšiu škodu.

    Ale ak by si sa ty dopustil potupy na niekom, vtedy by bola poškvrnená tvoja duša,

    tvoje svedomie trápené, tvoj vnútorný pokoj zničený. Nebolo by to oveľa horšie?

    Riaď sa teda príkladom Tŕním Korunovaného.

 

    4. Ktorý pre nás kríž niesol.

 

    Nech je to radšej osobne ťažké, ako iným priťažiť.

    Len silný charakter môže vyhovieť tejto Kristovej výzve, lebo sa prieči prirodzenosti

    narušenej po dedičnom hriechu. A predsa sa nesmieme poddávať náklonnostiam 

    na zlé. Pozri na Božského nositeľa kríža! Na jeho správanie. Prijmi aj ty jeho zmýšľanie

    za svoje. Nielenže ťa posilní, ale ťa aj povzbudí v úsilí, aby si nepriťažoval iným, radšej

    ty sám chci mať život ťažší. Šľachetný postoj, ktorý dýcha úplne dychom božskej reči!

 

     5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

 

    Radšej byť súdený, ako súdiť.

    Ako ohromne sa pomýlila veľrada vo svojom rozsudku nad Ježišom!

    Najsvätejšieho zo všetkých svätých považovala za najhoršieho zo zločincov.

    Tak veľmi môže zblúdiť ľudský úsudok. Aj teba môže posudzovať raz ten, raz onen.

    Netráp sa nad tým! Taký "súd" nie je viac ako dym, ktorý len čo vystúpil, už zasa odletí.

    Ale pred jedným sa máš chrániť: súdiť alebo ponižovať blížneho. To je zlé,

    nedôstojné a zvrátené. Preto to nikdy nerob!