1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

 

 Aj ty miluj utiahnutosť!

 Anjel našiel Máriu utiahnutú. Bezpochyby nebola pre ňu samota len holou prázdnotou,

 ale naplneným tichom, v ktorom krúžili myšlienky a slová okolo milovaného "Božieho Ty."

 Presnejšie povedané, nebola osamotená, ale žila vo dvojici.

 Aj u teba to má tak byť. Veď Boh je všade. Urob teda každú samotu dôverným životom

 vo dvojici. Veru máš čo robiť! Utiahni sa preto do svojho vnútra. V živote si síce všetko

 iné, ako pustovník, ale v tvojom srdci musí žiť kus lásky k samote. Preto sa snaž pri

 akejkoľvek práci byť vnútorne častejšie spojený so "Samojediným."

 

 2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
 

 Aj ty prinášaj požehnanie ľuďom!

 Mária prináša svojej tete pozemské dary. Počas svojho trojmesačného pobytu ju 

 zahŕňa milosťou a požehnaním. Aj tvojou úlohou je sprostredkovať milosť a požehnanie.

 Robíš to, keď usilovne vykonávaš jednoduché, malé, nepatrné skutky milosrdenstva,

 napríklad keď si ohľaduplný, keď niekomu pomáhaš, keď iným spôsobuješ radosť ...

 Tieto skromné, väčšinou málo ocenené, skutky lásky sú najlepším znakom šľachetného,

 dobrotivého ducha. Toto treba prinášať úbohým ľudským deťom.

 

 3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
 

 Aj ty ži ako dieťa pred Bohom!

 Ako dieťa prišiel k nám Vykupiteľ. Chce byť dieťaťom mnoho rokov a deti mali vždy

 miesto v jeho srdci. Dôrazne odporúčal aj nám byť ako deti. Je ľahké žiť pred Bohom

 celkom ako dieťa? Čo k tomu patrí? Nič iné, len to, že musíš brať vážne pravdu:

 Boh je môj Otec! Musíš byť teda malým pred Otcom: všetko od Otca očakávať,

 Otcovi bezpodmienečne dôverovať, Otcovi robiť radosť, Otcovi sa celkom prenechať.

 "Ak nebudete ako deti..." svet sa pominie, ale táto výzva bude platiť.

 

 4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.

 

 Aj ty buď svetlom pre svoje okolie!

 V Duchu Svätom velebil Simeon Mesiáša ako svetlo na osvietenie. Vskutku, On je

 pravé Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Prikazuje ti kráčať vo svetle, osvecovať

 dobrým príkladom. Povedzme to ešte krajšie: "buď živým Evanjeliom!" Táto Biblia sa

 číta aj dnes - a nie dez úžitku. Nehovor teda: "Ja nie som anjel!" Isteže nie, ale každým

 dňom máš viac prijímať jeho rysy. Nehovor: "Ja nie som svätý!" Zaiste, k tomu ti ešte

 veľa chýba, ale máš sa tým vážne zaoberať. Daj sa na cestu! Je čas.

 

 5. Ktorého si, Panna, v chráme našla.
 

 Aj ty sa najprv pýtaj, ako je to podľa Boha, nie podľa ľudí!

 "Či ste nevedeli, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?" Pred Otcovou vôľou

 musí všetko ustúpiť, aj vlastná matka. Ak stojíš teda pred rozhodnutím, tvoja otázka

 nemá znieť "Čo povedia druhí?" ale "Čo na to povie Pán Boh?" Neprichádzaj

 s výhovorkami ako: "to je príliš nápadné", "veď tu nepochodím", "budú sa z toho smiať"

 a podobne! Nemáš do činenia so živým Bohom? Čo sa staráš o vratkú mienku ľudí?

 Zachovaj sa ako dvanásťročný Ježiš.