1. Ktorý sa pre nás krvou potil.

 

        Potešovať Ježiša, ktorý je v zarmútených.

        Pán Ježiš v smrteľnej úzkosti hovorí: "Moja duša je smutná až na smrť." (Mt 26,38)

        Aj dnes trpí Ježiš v tajomných údoch svojho tela. Stretávame ľudí, ktorých myseľ

        je zatemnená, ktorí už nepoznajú východisko a na ich pleciach leží akoby metrák bremena,

        ktorí si myslia, že sa už nebudú môcť tešiť zo života. Vo všetkých týchto úzkosťami

        naplnených, bezútešných, ubitých a skľúčených ľudoch môžeš a máš potešovať Ježiša.

        Je to anjelské dielo, ale aj tvoja svätá povinnosť. Nezanedbávaj ju! (Lk 26,38)

 

   2. Ktorý bol pre nás bičovaný.

 

         Občerstvovať Ježiša, prítomného v sužovaných bolesťou.

         Aké muky trpí Ježiš pri bičovaní! Podobne trpí ešte aj dnes vo všetkých tých, čo sa

         zvíjajú v bolestiach. Tu sa ti ponúka nádherná úloha občerstvovať ho. Ak nezmôžeš

         veľa, tak sa aspoň snaž o zmiernenie bolesti. Ako obľahčenie pociťuje trpiaci úprimný súcit,

         častejšiu návštevu, rôzne drobné pozornosti - hoci len podanie ruky. Čokoľvek robíš,

          robíš to svojmu Pánovi a Vykupiteľovi. A ty mu predsa tak rád robíš niečo dobré, no nie?

 

   3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

 

         Uctievať Ježiša, ktorý je v zaznávaných.

         Pána Ježiša pri korunovaní tŕním hanili a potupovali. To ho postihuje ešte aj dnes v tých,

         ktorými ľudia opovrhujú. Akým ťažkým údelom je zakusovať ponižovanie, keď  človeka  

          odvšadiaľ odháňajú a všetci ho iba trpia! Nikdy sa neodvracaj od úbohého človeka,

          nech by to bol aj trhan, ktorý prišiel o všetko. Buď k nemu láskavý, ba ucti si ho!

         Je to ľažký príkaz? - Nie! V ňom stojí pred tebou sám Pán! Vieš, čo to znamená!

 

   4. Ktorý pre nás kríž niesol. 

 

         Pomáhať Ježišovi, ktorý je v nositeľoch kríža.

         Počet tých, čo nesú vonkajší alebo vnútorný kríž, je značný. Tu je aj pre teba pri dobrej

         vôli veľa práce. Vlož sa do nej celým srdcom, veď to robíš samému Ježišovi. On je

         smutný. On je opustený. On je chudobný. On je chorý. On plače. On hladuje. Len otvor

         oči a pochopíš - Ježiš ide stále ešte svetom, obťažený krížom! Jeho nachádzaš v každom

         z tvojich trpiacich bratov a sestier. Treba ťa tu ešte zvlášť vyzývať k pomoci?

         Stretnúť ho - pomôcť mu? Nie je to pre teba jedno a to isté?

 

    5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

 

          Pomáhať Ježišovi, ktorý je v umierajúcich.

          Kto je vo väčšej núdzi, ako človek v čase smrteľného zápasu? Telesne zoslabnutý,

          diablom sužovaný, úzkostlivý vo svojom svedomí, stojaci pred nevyhnutnosťou, že musí

          všetko opustiť. Čaká ho súd a rozhodnutie na celú večnosť. Aký to stav! Čím je väčšia

          úzkosť duše, zápasiacej so smrťou, tým túžobnejšie vyhľadáva pomoc a tým vďačnejšia

          je za každé slovko útechy. Ujať sa umierajúceho, znamená zľutovať sa nad Ježišom,

          ktorý v ňom ďalej trpí. Preto nech starosť o umierajúceho je stále jednou z tvojich

          najdôležitejších záležitostí, zvlášť v modlitbe!

          Potom sa Pán ujme s láskou aj teba, keď príde tvoja posledná hodina.