1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

 

    Čím ťažší boj, tým slávnejšie víťazstvo.

    Čo všetko musel pretrpieť Ježiš pri svojom umučení, ale aké nádherné bolo

    jeho zmŕtvychvstanie! Boje, pokušenia vyvolávajú v nás spasiteľný strach,

    ktorý nás ženie ako deti k Otcovi. Sú pre nás búrkou, ktorá spôsobuje, že 

    stromček hlbšie zapúšťa korene; sú skúškou, či vážne berieme našu lásku

    k Bohu. Čím väčšia je však čnosť niektorého človeka, tým mocnejšie útoky

    môže očakávať. Čo myslíš? Kto si zaslúži viac slávy? Ten, čo je Pánovi

    oddaný v najťažších vnútorných bojoch, alebo ten, čo mu je oddaný v príjemnom

    pokoji srdca? 

 

   2. Ktorý slávne vystúpil do neba.

 

    Čím silnejšia nádej, tým rozhodnejšia vôľa k dobrému.

     Kristovo Nanebovstúpenie ťa chce vyzvať k stále vzrastajúcej, až odvážne

     vystupňovanej nádeji. Na zemi nič nie je nezvratné a trvanlivé. Preto tvoja nádej

     musí byť zakotvená v nebi, v nemeniteľnosti samého Boha. Čím silnejšia je tvoja

     nádej vo večnosť, tým mocnejšia je tvoja činorodosť, tým väčšia tvoja odvaha,

     tým hrdinskejšia tvoja vytrvalosť, tým väčšia tvoja dôvera vo víťazstvo. Čím viac

     túžiš po nebi, tým nezištnejšia je tvoja horlivosť, tým istejšie tvoje osvedčenie,

     tým radostnejšie tvoje duševné naladenie, tým úplnejšia tvoja oddanosť. Blažený

     si preto, keď ti rozjímanie nad nanebovstúpením Pána poskytuje vždy vyššiu,

     triumfujúcu nádej.

 

    3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

 

    Čím sústredenejšia duša, tým viac sa páči Duchu Svätému.

    Čím si sústredenejší, tým mlčanlivejšie kráčaš, tým viac sa modlíš, tým viac je

    tvoje srdce otvorené tichej reči Ducha Svätého, tým viac sa chrániš, aby si

    neprechovával niečo nezriadené vo svojom vnútri. Čím viac si zaujatý Bohom,

    tým vrúcnejšia bude tvoja dôvernosť s ním, tým viac vzrastá odpútanosť od

    všetkého stvoreného, tým viac sa blížiš k stavu dokonalosti. Je teda očividné,

    že Duch Svätý je tej duši, ktorá žije sústredenejšie, aj viac naklonený.

 

    4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.

 

    Čím vernejšie nasledovanie Márie, tým istejšie prijatie do neba.

    Ak je niekde záruka, tak je to vo vzťahu k Márii, ktorá môže spolupracovať

    pri záchrane tvojej duše. Neuspokoj sa teda so vzývaním Márie a jej,

    aj keď zbožnej, vonkajšej úcty! Radšej sa snaž napodobňovať jej čnosti.

    Čím lepšie to robíš, tým istejší je tvoj vstup do neba. Cez teba má znova

    zažiariť jej zázračná mierumilovnosť, jej odpúšťajúca láska, jej vzorný

    zmysel pre obetu, jej hlboký duch modlitby, jej planúca láska k Bohu.

    Takto zväčšuješ nádej, že raz budeš večne pri nej.

 

    5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval. 

 

    Čím väčšia milujúca trpezlivosť, tým nádhernejšia koruna.

    Platí to pre Máriu, platí to aj pre teba. Či je niečo ťažšie ako hovoriť  "áno"

    v omrzenosti, zármutku, trpkosti, opustenosti a bezútešnosti?

    A predsa, keby si vedel, ako veľmi uctievaš Boha keď si trpezlivý!

    Keby si vedel, aké neporovnateľné zásluhy si tým zhromažďuješ!

    Nijaká činnosť, nech by bola akokoľvek dobrá a svätá, nevyváži trpezlivosť.

    Je to takto: v stave citeľného spojenia s Bohom dostaneš, ale v trápení

    a v súžení dávaš. Strastiplný stav je pre teba oveľa spasiteľnejší,

    ako stav plný pôžitku. Čím viac si totiž trpel s Kristom tu na zemi,

    tým viac budeš s ním oslávený v nebi.