1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.

   Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
   Podstatu sviatosti krstu možno ľahko prehliadnuť.
   Je možné vidieť len jej vonkajšiu, povrchnú a najmenej dôležitú stránku,
   niekoľko charakteristických giest a symbolov:
   poliatie hlavy, pomazanie olejom, položenie bielej košieľky, odovzdanie zažatej sviece.
   No krst nie je iba niekoľko minút strávených v kostole, na ktoré môžeme
   o chvíľu zabudnúť. Krst je jedným z najdôležitejších rozhodnutí v živote.
   Je to "manželstvo" uzavreté s Pánom Bohom a rozhodnutie, že odteraz
   vždy a všade pôjdeme spolu.

 2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.

   Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
   Práve tak ako je smutné hľadieť na zadebnené okná, na zamknuté dvere
   zabezpečené všetkými možnými spôsobmi, na dom ohradený ostnatým drôtom,
   tak je smutný tiež pohľad na človeka, ktorý sa stará výlučne o svoje výhody
   a vlastné šťastie. A pritom Ježiš Kristus nechce, aby sme žili len pre seba,
   ale aby bol život človeka veselou hostinou, na ktorú pozýva veľa
   priateľov a známych. Pán Ježiš chce, aby sme sa viac delili s časom,
   s chlebom i s vlastným srdcom.
 
 3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.

   Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
   Žijeme v uvravenej civilizácii. Slová sa chrlia zo všetkých strán.
   Hovoria všetci. Hovoria veľa. Hovoria bez prestávky. Ale často nikto
   nikoho nepočúva. Deti nepočúvajú rodičov, rodičia nepočúvajú deti.
   Žiaci nepočúvajú učiteľov a učitelia sa nezaujímajú čo hovoria žiaci.
   Vláda nepočúva občanov, občania nie veľmi počúvajú vládu.
   Ale aj slová, ktoré vyslovuje Boh, zostávajú nevypočuté, nepremyslené,
   zabudnuté... Ľudia si budujú život po svojom. Preto sa ich šťastie,
   ktoré budujú bez Boha, rozpadáva ako domček z karát.
   Riešením je pokánie a návrat k Bohu.

 4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor. 

   Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na Vrchu premenenia.
   Jedným z vážnych bôžikov dnešnej doby je móda. Možno ju pokladať
   za istý druh danej normy. Často sa prispôsobujeme jej novým trendom,
   ktoré nie vždy sú vkusné, pekné a praktické. Taktiež sa zdobíme
   rôznymi farebnými dekoráciami a doplnkami. Ale Boh sa nezastavuje
   pri mejkape, ani pri povrchovej dekorácii. Pán Boh sa neustále pozerá
   do nášho vnútra, ako keby chcel zazrieť, či človek nestratil
   Boží obraz, Božiu podobu. Ježiš na chvíľu ukázal svoju slávu, svoje vnútro
   spojené s Bohom. Aké vnútro máme my?

 5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

   Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.
   Hlad je jedným z množstva vážnych problémov, ktoré trápia ľudstvo.
   Na jednej strane tisíce ľudí zomierajú pre nedostatok akéhokoľvek pokrmu,
   na druhej strane sa jedlo vyhadzuje na smetisko a do kanálov.
   Uvedomme si, čo nám Kristus neustále opakuje: "Vy im dajte jesť!" (Mt 14,16)
   A neustále pripomína: "Bol som hladný a dali ste mi jesť..."(Mt 25,35)
   "Všetko, čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili." (Mt 25,40)
   Človek, ktorý prijíma Eucharistiu, sa musí naučiť deliť o chlieb.
   Okolo nás sú chudobní, ktorým treba pomôcť.
   Len ich musíme chcieť vidieť!