1. Ktorý sa pre nás krvou potil.

   Ježiš zarmútený až na smrť. Zarmucuje ťa to?

   Povedzme, že vidíš človeka, ktorý ti je najmilší na svete, v takomto

   stave utrpenia, Musel by si sa pozerať ako na neho dolieha smrteľná

   úzkosť, ako ležiac na zemi úporne zápasí o odvrátenie mučivej trýzne,

   ako jeho dušu zatemňuje najhlbší smútok, ako sa jeho pot stáva hustými

   kvapkami krvi. A to všetko sa deje s najmilším človekom pred tvojimi očami.

   Či by ťa to hlboko nedojalo? Ako nepredstaviteľne by sa ťa to dotklo!

   A teraz? Či ti nie je Ježiš oveľa bližší ako hocikto iný? Či ťa skutočnosť,

   že Ježiš tak strašne trpí, nemusí neporovnateľne viac zarmucovať?

   Kdeže je tvoja skutočná účasť?

 

 2. Ktorý bol pre nás bičovaný.

   Ježiš zbičovaný až do krvi. Trpíš tým?

   To nie je len tvoj obľúbenec, čo tam stojí pri stĺpe bičovania. Je to tvoj

   Vykupiteľ, tvoj Boh. Ten, ktorý ťa miluje ako nik iný, ktorému nič nie je

   príliš ťažké pre teba, ktorý sa podrobuje tomuto krstu utrpenia a krvi

   pre spásu tvojej duše. A ako ho švihajú nemilosrdnými údermi!

   V akých prúdoch steká jeho krv na zem. Spolucítiš tieto údery? Mykne to tebou?

   Bolí ťa to? Dúfajme, veď kde je láska, tam je aj súcit.

 

 3. Ktorý bol pre nás tŕnim korunovaný.

   Ježiš zranený špicatými tŕňmi. Trpíš tým?

   Mal by si tým nadovšetko trpieť, až do najhlbšieho vnútra by si mal byť zasiahnutý.

   Ale či je to skutočne tak? Keby išlo o nejakého tebe drahého človeka, iste by

   si to nezniesol. Ale v prípade Ježiša? Uvažuj nad obrazom hrôzy, ktorý máš

   pred očami. Veniec z tvrdých, dlhých, špicatých tŕňov je ovinutý okolo hlavy

   Pána, a to nie práve jemne a opatrne. Trstinou mu ho vbili do hlavy.

   Zasahuje tam ležiace nervové centrum. Aká strašná trýzeň!

   Uvažuj, čo všetko spôsobuje tvoja pýcha!

 

 4. Ktorý pre nás kríž niesol.

   Ježiš obťažený ťažkým krížom. Nesieš ho s ním?

   Aké hrozne ťažké je toto bremeno pre zoslabnutého Vykupiteľa! Ako ho gniavi

   váha krížového brvna! Ako si vyžaduje táto mučivá cesta jeho posledné sily!

   Pritom ide v ústrety svojej poprave. Zaiste, v skutočnosti nemôžeš spolu s ním niesť

   drevo múk, zato ho môžeš niesť duševným spôsobom. Duševne môžeš byť úplne

   účastný na nesení tohto kríža práve tak, ako keby ležal na tebe.

   Treba to ešte zvlášť zdôrazňovať? Veď ak trpí ten, ktorého miluješ, tak trpíš

   predsa aj ty - alebo nie?

 

 5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

   Ježiš krvácajúci na kríži. Ostriasa to aj tebou?

   Čo znamená byť otrasený? Neznamená to: od bolesti rozrytý, až do najhlbších

   základov duše dotknutý? Keby si bol niekedy pri poprave niektorého človeka,

   myslíš, že ba si mohol na to tak ľahko zabudnúť? Nie! A na krvavú udalosť na Golgote?

   V treste kríža je čosi barbarského! Byť popravený na drevených brvnách so

   živým telom a v nevýslovných bolestiach medzi nebom a zemou pomaly vykrvácať

   - aké hrozné divadlo! Tu sa tvoje uisťovanie musí stať konečne skutočnosťou:

  "Ten na kríži je moja láska, ja ho milujem!"