1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

   Bez otázok, bez starostí, bez predsudkov, v oddanosti Bohu ako Mária.
   "Staň sa mi!" Opakuj to po Márii! Sú to ťažké slová.
   Bez otázok, bez starostí, bez predsudkov: "Staň sa mi!"
   - aj keď ťa Božia vôľa bolestne zraňuje.
   Aj keď nemôžeš pochopiť, že je to prejav Božej lásky voči tebe.
   Aj keď tvoje plány nevychádzajú a prežívaš neúspechy.
   Aj keď je Boh zdanlivo hluchý k tvojim želaniam.
   Aj keď strnulo hľadíš do nepreniknuteľnej temnoty.
   Vždy: "Staň sa mi!" - bez otázok, bez starostí, bez predsudkov - ako Mária.
 
 2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.

   Tichý, mlčanlivý, sústredený ako Mária.
   Nevieme si ani predstaviť, že by sa Mária bola inak zachovala
   pri prvej procesii Božieho Tela.
   Aj ty nosíš v sebe živého Boha.
   Nie tým spôsobom ako Mária, ale predsa opravdivo a skutočne.
   Či je možné silnejšie konštatovanie ako je toto:
   "V stave posväcujúcej milosti v tvojej duši prebýva Trojjediný Boh -
    Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý!"
   Počúvaj a pochytí ťa úžas! Mohol by si tu ešte pochybovať?
   Pre najvyšších troch Hostí v tvojom vnútri buď tichý, mlčanlivý, sústredený ako Mária.
 
 3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

   Plný viery, silný vo viere a preniknutý vierou ako Mária.
   Nestalo sa veľa vecí inak ako očakávala Mária?
   Odmietnutá od všetkých dverí, odohnaná v najťažšej hodine, mohla položiť
   svoje Dieťa iba do jaslí na krmivo.
   A predsa verí: toto Dieťa je Boh!
   Na to bola potrebná neochvejná, silná a vrúcna viera.
   Nič nie je dôležitejšie pre teba ako hlboký duch viery.
   Kedy ho máš?
   Keď nadprirodzené pravdy pokladáš za skutočnosť a vyvodíš z toho všetky dôsledky.
   Začni s tým ešte dnes! 
 
 4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.

   Nezištný, odpútaný, slobodný v obetiach ako Mária.
   Najsvätejšia Panna veľmi dobre vedela, že svoje Dieťa nevykúpi párom hrdličiek.
   Ako predtým, tak aj potom, uplatnil si nebeský Otec nárok naň.
   Ona však nehľadí na seba. Nepýta si šťastie pre seba.
   Nehľadá svoje uspokojenie. Vlastná osoba pre ňu nič neznamená.
   Pre ňu je všetkým Boh. Preto je taká odpútaná, taká slobodná,
   taká vzorná vo svojich obetiach a v stoji.
   Nebuď zameraný na "ja", ale na "Ty". Nie na seba, ale na Boha.
   A budeš schopný každej obety.
 
 5. Ktorého si, Panna, v chráme našla.

   Hľadať, túžiť, žiadať si ako Mária.
   Ako len hľadala Mária stratené Dieťa!
   Ani si neodpočinula, kým ho nenašla.
   Aj ty by si mal mať rovnako veľkú túžbu po Bohu.
   Nie je ťažké vyčítať z tvojho hladu a smädu po dôvernosti s Bohom aká je veľká.
   Túžba po Bohu je tiež neoddeliteľne spätá s túžbou po čnosti.
   Preto veľmi túž po podobnosti s Bohom!
   Drž sa slov: všetko je bezvýznamné, čo ťa neprívadza vyššie k Bohu!
   Kto nie je totiž naplnený stravujúcou túžbou po vyššom,
   ostáva v zjatí toho, čo je pozemské.
   Na počiatku svätosti je plamenná túžba po nej.