1. Ktorý sa pre nás krvou potil.

 Blahoslavení, čo smútia!
Takto to povedal Pán v reči na hore. V Getsemani ho vidíme, že sám smúti.
Neťažia ho síce jeho vlastné hriechy, ale tým viac hriechy celého sveta
v nepredstaviteľnom smútku.
Aj ty máš byť medzi smútiacimi. Medzi tými kresťanmi, čo konajú pokánie,
ktorí sú hlboko zarmútení pre svoje vlastné chyby aj pre chybné kroky
a hriechy svojich blížnych.
Ak miluješ Ježiša, dotýka sa tvojho srdca, keď ho urážajú. Radšej by
si mal chcieť byť sám trápený ako vidieť, že jeho potupujú. Že nemôžeme
zabrániť toľkému zlu a toľkým hriechom, to je ten svätý smútok, ktorý
sa veľmi páči Ježišovi. Pevne sa toho drž po celý život.

2. Ktorý bol pre nás bičovaný.

Blahoslavení, čo trpia!
Čo ti chce Ježiš svojím zbičovaním povedať?
Kto z vás musí trpieť vnútorne alebo navonok, nech nie je malomyseľný
a už vôbec nie zúfalý. Ten, kto z lásky ku mne súhlasí s utrpením, tomu
treba skôr závidieť ako ho ľutovať. Spája sa s mojím utrpením a verí
pevne, že byť účastný na mojom utrpení je neobyčajným vyznačením.
Ani jeden trpiaci, ktorý obetuje svoje utrpenie, nemá stratený život.
Ba práve naopak, blahorečím mu, lebo najlepšie podporuje záujmy môjho
kráľovstva. Neporovnateľná nádhera ho čaká. Teda, blažení tí, čo trpia.

3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

Blahoslavení, ktorých nemajú za nič!
K tomu možno ešte dodať aj tých, ktorí sami chcú byť takými. Pozri
sa ako vojaci a ľud zaobchádzajú s tŕním korunovaným Božím Synom! Zaobchádzajú
s ním ako so zločincom. V tom je poučenie, že sám pripúšťa, aby sa
s ním takto dialo! Ako si veľmi Ježiš hodnotí tie duše, ktorými sa opovrhuje ako
s ním a ktoré sú zaznávané, len keď tieto duše opovrhovanie príjmu. Tieto sú jeho
Srdcu mimoriadne milé, lebo toto sú tí skutoční ctitelia Boha, čo nehľadajú seba,
ale Pána. Blahoslavení sú tí, ktorých za nič nemajú.

4. Ktorý pre nás kríž niesol.

Blahoslavení pokojamilovní!
Pánova krížová cesta nás vyzýva k pokojamilovnosti. Od prvej až po dvanástu
stanicu neukazuje Ježiš ani najmenšie vzrušenie pri všetkom tom bezpráví,
ktorého sa mu dostalo. V evanjeliu nás zvlášť pobáda, aby sme sa učili od neho
byť pokojamilovní. Jeho vôľa, jeho úmysel, jeho príklad majú a musia byť aj pre
teba rozhodujúcim. Nie svetský názor, ktorý pri každej urážke usudzuje, že treba
všetko odplatiť dvojnásobne. Pokojamilovnosťou dosiahneš viac ako hnevom,
lebo mohutná sila, ktorá je potrebná k pokojamilovnému riešeniu, premáha aj
tých najhorších protivníkov.
Uč sa teda pokojamilovnosti od Božieho Baránka! Práve jeho cesta na Golgotu
ťa k tomu nástojčivo pozýva.

5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Blahoslavení, čo dávajú zadosťučinenie Bohu!
Naozaj, trikrát blahoslavení! Najcennejšie na svete sú duše, ktoré berú na seba
utrpenia za obrátenie hriešnikov a uzdravenie iných.
Aký veľkorysý príklad nám v tomto dal Vykupiteľ. Jemu nestačilo modliť sa
za blížneho a pomáhať mu, on chce za neho trpieť, vykrvácať a zomrieť.
Ani dnes nemôže byť svet ináč vykúpený. Ježiš sa obzerá po spolupracovníkoch,
ktorí mu chcú obetovať rozličné utrpenia ako vynáhradu za hriechy a uzdravenie
svojich bratov a sestier.
Kiež by si aj ty patril medzi nich.