1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

Ak žičíš druhým to najlepšie, vstávaš z hrobu nízkych pohnútok
K najtemnejším hĺbkam ľudského srdca patrí závisť. Tmavou, úzkou, temnou ako
hrob stáva sa duša toho, v kom vládne táto neresť. Kto závidí blížnemu, ruší po-
koj vlastného svedomia, pácha väčšinou mnohé neciteľnosti, šomre proti Božím
nariadeniam, vzdiaľuje sa od ducha Pánovho.
Z tohto hrobu zlých náklonností je len jedno zmŕtvychvstanie, ak budeš žičiť
blížnemu to najlepšie: viac nadania, viac čnosti, viac majetku, viac vážnosti
a tak ďalej. Ako sa ľad topí pod vplyvom tepla, tak závisť pred žičením dobra.
Kedykoľvek premôžeš túto chybu, môžeš opravdivo zaspievať: Aleluja!

2. Ktorý slávne vystúpil do neba.

Ak pozoruješ všetko z hľadiska večnosti, budeš múdro žiť.
Možno sa opýtaš: Ako to? Nuž, zo zorného uhla večnosti sa naučíš nepatrne
hodnotiť to, čo je pozemské. Z hľadiska večnosti nadovšetko vysoko si budeš
ceniť to, čo je božské.
Z hľadiska večnosti ľahšie ponesieš bolesť. Bude prítomná, ale sa
zmenší. Z hľadiska večnosti budeš oveľa spokojnejší, lebo si navyknutý
na všetko prikladať nadčasové meradlá. Pokojne znesieš poníženie
a s láskou prijmeš nedostatky druhého.
Buď preto múdry! Slúž večnému Bohu!

3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

Ak znášaš ťažké skúšky, Duch Svätý ťa volá k vyššej dokonalosti.
O tomto nie je možné ani najmenej pochybovať. Jemu prináleží, aby ťa
rozhodne poháňal k vyšším veciam. On sa jednoducho nemôže uspokojiť
s tým, aby ťa videl len priemerného. Radšej ťa opätovne núti, aby si
bol vždy svätejší, ako si. Pretože je to možné len za cenu obetí, posiela
ti z času na čas všelijaké navštívenia. Neviď v tom teda nič iné ako pozvanie Ducha
Svätého k dokonalejšiemu životu.
Týmito spasiteľnými skúškami má zmiznúť sebectvo a svojhlavosť,
aby takto potom Božia láska mohla v tebe nastoliť svoju vládu. Aký veľký zámer
má s tebou! Nezmar ho!

4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.

Ak vrúcne uctievaš Máriu, príde pre teba pri tvojej smrti.
Určite sa to môže stať. Teda pričiň sa, aby si pestoval s Máriou milý
a dôverný vzťah. Ber už konečne celkom vážne pravdu, že Mária je tvoja Matka.
Vypros si teda jej požehnanie! Žiadaj si od nej radu vo všetkých veciach.
Pros ju o pomoc! Vyžaluj jej svoje ťažkosti! Za žiadnu cenu ju nezarmúť!
Ak len môžeš, poteš ju! Nech je tvojím heslom: Chcem len to, čo chce
Mária! Takto potom na konci svojho života nebudeš sklamaný. Ona
si pre teba skutočne príde.

5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Ak žiješ podľa ducha evanjelia, budeš vládnuť s Máriou. Evanjelium je správne
chápane len ako celok.
Podľa Božej a Máriinej vôle máš ho prežívať stopercentne. Nie je teda
možné, niektoré pravdy, ktoré sa ti menej páčia vytrhnúť. Ani nikto nemá
právo prečiarknúťčo len jedno jediné slovo radostnej zvesti. Ustavične
sa však zdôrazňuje, že máme Božie slovo uskutočňovať, naozaj nasledovať,
že ono je mierou pre naše správanie sa v živote.
Mária nám stále hovorí: “Urobte všetko, čo vám hovorí Ježiš!”
Ten, kto sa riadi podľa toho, bude raz s Máriou vládnuť v ríši večnej blaženosti.