1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

Počúvaj: “U Boha nie je nič nemožné”.
Takto hovoril Márii archanjel Gabriel. Takto hovorí i tebe.
Obdivuhodné slová! Nikdy si ich nemôžeš dosť prerozjímať! Z nich sa zrodí
tá bezhraničná dôvera, ktorú veľmi potrebuješ. Keby ti aj v nejakej núdzi už nikto
nemohol pomôcť, jeden to predsa ešte môže: Všemohúci!
Prinášaj mu v ústrety slepú dôveru.

2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.

Počúvaj: “Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný”
Márii urobil Pán veľké veci, niet pochýb. A či aj tebe? Pravdaže! - Nestvoril ťa
na svoj obraz a podobu? Nedal ti nesmrteľnú dušu? Nebol si ním v krste božsky
zušľachtený? Nedaroval ti milosť za milosťou?
Áno, až k nebesiam ťa povýšil. Ale pamätaj: Obdarovanie zaväzuje!

3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

Počúvaj: “Na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle”.
Takto si spievali anjeli na betlehemských nivách. Áno, kde je dobrá vôľa, tam je
aj pokoj! Tento pokoj srdca je nezaplatiteľný. Kto poznal život bez pokoja, ten to
vie oceniť.
Ale kto má dobrú vôľu? Či človek s vlažnými predsavzatiami a neplodnými
želaniami? Nie! Len ten, kto zápasí o to, aby konal, čo chce Boh. Do srdca toho
vtiahne pokoj so všetkými svojimi darmi. Preto buďme vážne dobrej vôle - Boh
urobí ostatné.

4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.

Počúvaj: “Tvoju dušu prenikne meč!”
To platí o Márii. Čo to znamená? Meč, ktorý prebodáva, je ostrý, reže, raní.
Tie slová teda znamenajú, že príde utrpenie, ktoré spôsobí veľkú bolesť.
Neprechádzaj jednoducho popri tom! Je oveľa lepšie, keď budeš mať jasno
o trpkej vážnosti nasledovania Krista. Rozhodne aj ty musíš trpieť. Rozhodujúce
je, pravdaže, ako trpíš. Rob to ako Mária!

5. Ktorého si, Panna, v chráme našla.

Počúvaj: “Bol im poddaný!”
Tak je to v správe evanjelia o dvanásťročnom Ježišovi. Kto bol poddaný? Boh
-ľuďom! Áno, on najmúdrejší, nesmierny a nepochopiteľný sa podriadil Márii
a Jozefovi. Aký príklad! Aká blahosklonnosť!
A ty sa chceš len ťažko podriadiť! Tak rýchlo máš po ruke výhovorky!
Usiluješ sa presadiť svoju vlastnú vôľu. Kniha Nasledovanie Krista ti dáva dobrú
radu: “ Usiluj sa vždy plniť radšej vôľu iného, než svoju vlastnú.” Kráčaj v jednote
s Ježišom.