1. Ktorý sa pre nás krvou potil.

Getsemani poučuje: Hodiny utrpenia sa majú stať hodinami modlitby.
Ježiš v smrteľnej úzkosti sa utieka k modlitbe. Dáva nám príklad. Modlí
sa, modlí sa dlho, modlí sa znova a znova. Modlí sa pokorne, vrúcne, oddane,
vytrvalo. Takáto modlitba nemôže byť nevypočutá. Posilňujúci anjel
sa blíži k nemu.
Kristovo správanie sa na Olivovej hore je jasným napomínaním
pre teba, aby si i hodiny utrpenia premenil na hodiny modlitby. V najväčšej úzkosti
väčšinou už nikto nemôže pomôcť, okrem samého Boha. Keď ti aj nemôže
byť odňatý zármutok, ale aspoň ti bude poslaná sila. Preto sa modli! Modli sa
zvlášť v utrpení.

2. Ktorý bol pre nás bičovaný.

Stĺp bičovania ťa napomína k spasiteľnej prísnosti voči sebe samému.
Ľudská prirodzenosť sa hrozí utrpenia, a predsa sa Spasiteľ dobrovoľne podrobuje
najneslýchanejšiemu mučeniu.
Neprivoláva tým každému z nás: nemaznaj svoje telo! Vyhýbaj
sa priveľkému pohodliu! Cvič sa v skutkoch pokánia! Bojuj proti náladovosti! Kroť
svoj jazyk!
Jednoducho, premáhaj sám seba! To je skutočne výzva od stĺpa bičovania. Nenechaj
ju nepovšimnutú!

3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

Tŕňovú korunu maj vždy pred očami.
Možno sa pýtaš: Prečo je to také dôležité? Nuž, keď vidíš ten nástroj mučenia,
taký hrozný ustavične pred sebou: v izbe, v kostole, na pracovisku, v záhrade
-pripomína ti vždy znovu: Pozri, tak veľmi si milovaný!?
Musel by si mať srdce z kameňa, aby si tým nebol dojatý a nerozhorela
sa v tebe pravá láska. Čoskoro ťa donúti tvoja opätovná láska k tomu duchu
obetí, ktorým jedine môže rásť dokonalý kresťan.

4. Ktorý pre nás kríž niesol.

Krížová cesta nech je tvojou prednostnou modlitbou.
Prečo? - Pobožnosť krížovej cesty ti ukáže nesmiernu Ježišovu lásku
k tebe. Stavia ti Ježiša pred tvoje vlastné oči. Vzbudzuje pravý odpor
voči hriechom. Najúčinnejšie pomáha ku skutočnému polepšeniu
života. Uschopňuje ťa ľahšie prekonávať krížové stanice tvojho života.
Ťažká Kristova chôdza na Kalváriu je nanajvýš hodná tvojej úvahy.

5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Kríž nech sa ti stane obľúbenou a často čítanou knihou!
Pravdaže, je to kniha svojho druhu. Hoci nemá obyčajné listy, jej obsah
je nevyčerpateľný. Obsahuje všetko, čo sa týka tvojej spásy. Je v nej Božia láska
k človekovi. Čítaš v nej, akým pokladom je taká draho vykúpená božia milosť.
Môžeš v nej čítať o priepasti Božieho milosrdenstva.
Nikto nemôže vypovedať, čo je v nej všetko napísané. Nečítaj ju len povrchne!
Otváraj ju vždy znova! Rozmýšľaj nad tým, čo si prečítal, lebo nijaká kniha sveta
nie je taká skvostná ako kríž.