KRUCIÁTY LÁSKY

 

          1.  Maj v úcte každého človeka, lebo v ňom žije Kristus.

               Buď vnímavý na každého - je to tvoj brat a sestra.

 

           2.  O každom zmýšľaj vždy dobre - o nikom nezmýšľaj zle. 

                Aj v najhoršom človekovi sa pokús nájsť niečo dobré.

 

           3.  O iných hovor vždy dobre - o blížnych nikdy nehovor zle. 

                Naprav krivdu zapríčinenú slovom.

                Nebuď príčinou konfliktov medzi ľuďmi  

 

           4.  S každým sa rozprávaj jazykom lásky.

                 Nezvyšuj hlas. Nepreklínaj. Nerob problémy.

                 Nespôsobuj plač. Upokojuj a prejavuj dobrotu.

 

            5.  Odpúšťaj všetkým a všetko. Neprechovávaj v srdci hnev.

                 Vždy prvý podaj ruku na zmierenie.

 

            6.  Rob vždy dobre blížnemu. Každému rob dobro tak,

                 ako chceš, aby ho iní robili tebe. Nerozmýšľaj o tom,

                 čo má niekto urobiť pre teba, ale o tom,

                 čo máš ty urobiť pre niekoho.

 

             7.  Aktívne spolupracuj v utrpení. Ochotne prispej potechou,

                  radou, pomocou, srdcom.

 

             8.  Pracuj poctivo, lebo plody tvojej práce používajú iní,

                  ako aj ty používaš plody ich práce.

 

             9.  Zapoj sa do života spoločnosti. Otvor sa pre

                  chudobných a chorých. Deľ sa o hmotné i duchovné

                  dobrá. Usiluj sa vidieť núdznych okolo seba.

 

            10.  Modli sa za všetkých, dokonca aj za nepriateľov.

 

            KEĎ SI SI TO PREČÍTAL, PREMYSLEL A PREMODLIL, 

                              CHOĎ, ŽI TO A ŠÍR TO!