Zásady kresťanského života

 

      menej vzdychaj, viac spievaj

      menej k zemi, viac k nebu sa dívaj

      menej sa hnevaj, viac sa modlievaj

      menej plánuj, viac podnikaj

      menej s ľudmi, viac s Bohom počítaj

      menej rozkazuj, viac blížnym slúž

      menej hovor o láske, viac miluj

      menej vyčítaj, viac povzbudzuj

      menej sľubuj, viac spĺňaj

      menej nariekaj, viac Bohu ďakuj

      menej pochybuj, viac dôveruj

      menej posudzuj, viac potešuj

      menej vrav, viac uvažuj

      menej sa vyhrážaj, viac odpúšťaj

      menej ber, viac dávaj

      menej kritizuj, viac pomáhaj

      menej o telesnú, viac o duchovnú krásu dbaj

      menej sa chváľ, viac činom dokáž

      menej o terajšie, viac o večné bohatstvo sa staraj

 

      Kto to činí, vždy bude šťastný.

      A nielen deň sviatočný, ale celý jeho život bude krásny.