1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala

Mária sa nazvala len slúžkou. A ty?
Vyvolená k dôstojnosti Božej Matky, označuje sa Mária za obyčajnú slúžku.
Tu vidíš pred sebou skutočne pokornú dušu, ktorá sa nespolieha sebavedome na
seba, ktorá sa nepatrne oceňuje a ktorá sa nepovyšuje nad nikoho.
A ako je to u teba? Nestaviaš na sebe, namiesto na Božej milosti? Nepovažuješ
sa za spravodlivého, namiesto za hriešnika? Nemyslíš si, že si lepší ako iní? Podľa
Máriinho vzoru sa usiluj o pokorné zmýšľanie, čo vidí samého seba úbohého
a hriešneho a blížneho hodnotí vyššie ako seba samého.

2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.

Mária si vyvolila službu za svoje životné poslanie . A ty?
Nie si azda aj ty povolaný k službám blížnemu ? Ako plníš toto vznešené povolanie?
Je ti milé a drahé? Venuješ sa mu celkom? Pozri, Mária bola celý život
slúžkou. Najväčšia zo všetkých žien nechce vládnuť, ale slúžiť. Preto oddaj sa aj
ty s radostným srdcom duchu služby. K tomu je potrebné, aby si zabudol sám
na seba. Myslí na to, že tu chceš byť pre druhých, že túžiš duševne obohacovať
svojich bratov a sestry.
Ničťa nepovýši viac, ako byťčlovekom, ktorý podobne ako Mária, neprišiel, aby
mu slúžili, ale aby slúžil.

3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

Mária prejavovala najhlbšiu poklonu. A ty?
Mária sa klaňala svojmu Božskému dieťaťu nepredstaviteľne vrúcne.
My sa však azda pýtame: “Čo to znamená, klaňať sa?”
Hľaď: Boh nekonečný Majestát - ty bezvýznamné nič, on Stvoriteľ -
ty stvorenie, on Všemohúcnosť - ty bezmocnosť, on Vševedúcnosť -
ty nevedomosť, on Svätosť - ty hriešnosť. Uvažuj len trocha o týchto
nesmiernych protikladoch a budeš vedieť, čo to znamená klaňať sa.

4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.

Mária sa podrobila zákonu. A ty?
Hoci zákon, ak ho prísne berieme, Máriu vôbec nezaväzoval, predsa
ho splnila čo najpresnejšie.
Kiež by si bol s rovnakou horlivosťou oddaný Božím a cirkevným prikázaniam.
Ony sú tým zákonom, ktorý ti bol daný od Pána, ku ktorému
ťa zaviazal krst, aby ti bol istým vodcom do večného života a podľa
ktorého budeš raz súdený. Pretože tieto predpisy nie sú len ľudskými nariadeniami,
ale výrazom Božej vôle. Iba tá duša môže mať pravú zbožnosť, ktorá
ich vedome plní. Mária sa podriadila zákonu, aj ty sa podriaď Božím a cirkevným
prikázaniam.

5. Ktorého si, Panna, v chráme našla.

 

Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci. A ty?
Ako často mohla mať Mária prerozjímané slová svojho Božského Syna.
Robíš to taktiež s čítaním Písma a s kázňou? Keby si mohol Božie slovo počúvať
len zriedka, ako by si dychtil po ňom! Keby si ho vôbec nemohol počúvať, ako
často by si zvolal plný bolesti: Keby predsa Boh prehovoril ku mne aspoň jedno
jediné slovo.
Nuž Pán vo svojej láske to zariadil tak, že môžeš počúvať jeho slovo často
a ľahko. Vieš si to oceniť? Uberá sa tvoja snaha predovšetkým tým smerom, aby
si ho plnil?