1. Ktorého si, Panna, z Ducha svätého počala.

 V každom okamihu sa zjednoť s Božou vôľou.
Je ti ľahostajné, či ti Boh oznamuje svoju vôľu priamo, alebo ti ju sprostredkuje
cez ľudí, alebo udalosti? Nasleduj Máriin príklad, zjednoť sa s Bohom!
Aby sa ti to vždy lepšie podarilo, povedz si častejšie: “Som na svete len na to, aby
som robil, čo chce Boh”. Nezaslúžim si vôbec byť tu, keď nerobím to, čo je Božia
vôľa. Nikdy sa nestanem dokonalým, keď nebudem robiť, čo chce Boh. Nikdy
nenájdem pokoj, keď nebudem robiťčo chce Boh. Či je to ľahké, alebo ťažké,
chcem plniť Božiu vôľu.

 
2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.

Ak je potrebné, aby sa vykonala nejaká práca, chop sa jej!
Mária ide pomôcť svojej tete. Neštíti sa nijakej práce. Máš robiť podobne.
Bohumilá práca v povolaní je prednostný prostriedok na dosiahnutie dokonalosti.
Poskytuje príležitosť pestovať množstvo čností.
Na prvom mieste je usilovnosť. Po nej nasleduje trpezlivosť. Väčšinou nechýba
ani láska k blížnemu. Zriedka chýba pokora. Nie menej k tomu patrí duch obetavosti.
O pokáni sa už vôbec nedá pochybovať. Často vyžaduje múdrosť. Tiež núti
k vernosti v malom. Deje sa z lásky a v duchu vnútornej sústredenosti. Uváž, akou
mierou prispeješ k svojmu posväteniu svojou prácou.

3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

Ak nejde všetko podľa tvojho želania, napriek tomu buď spokojný.
Aké prekvapenie nemilého druhu zažili Mária a Jozef v Betleheme! Myslíš, že boli
preto nespokojní?
Nebuď ani ty! I keby ti aj malo niekedy niečo chýbať, alebo zle padnúť. Nieto
človeka na svete, ktorému by všetko šlo podľa želania. Hlavná vec je, že ostaneš
spokojný. Si hladný, chváľ Boha za to! Mrzneš, chváľ Boha za to! Si biedny
a pohŕdajú tebou, chváľ Boha za to! Cítiš sa opustený, chváľ Boha za to!
To znamená - spokojnosť toho druhu, akú pestovala Mária a Jozef.

4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.

Keď nemôžeš prinášať veľké obete, prinášaj viac malých.
Len pár hrdličiek, obetu chudobných, priniesla Mária k oltáru. Tento malý
dar bol však naozaj veľmi príjemný, lebo ho podávala veľká láska a táto
ho robila nadmieru cenným.
Priznáš azda, že si neschopný prinášať veľké obete. Bojíš sa, že by ti mohli
poškodiť zdravie. Nuž, ešte ostáva tých malých viac ako dosť. A tieto obety by
si mal prinášať horlivejšie. Zriekni sa toho, čo je ti milé! Odporuj svojej záľube!
Chop sa toho, čo sa ti prieči! Znášaj, čo ti je ťažké! Takto bojuj proti sebectvu.

5. Ktorého si, Panna, v chráme našla.

Keď ti Pán odníme svoju potešiteľnú prítomnosť, nebuď mrzutý.
Niekedy si nebudeš môcť - podobne ako Mária - zachovať stály pohľad na Ježiša.
Budeš si myslieť, že si ho už stratil. Ani najmenšiu stopu po ňom nemôžeš už
vnímať, skôr je všetko studené a prázdne v tvojom vnútri.
Čo robiť? - Predovšetkým nezačni bedákať ako by bolo teraz už všetko
stratené! Podľa pravdy tento stav vôbec nie je zlý, ale náramne spasiteľný,
ak len súhlasíš s týmto božím zaobchádzaním s tebou. Ak si si to aj sám zavinil,
nemôžeš urobiť nič lepšie, ako objať kríž. Potom ostaň spokojný
a dôveruj. Znova nájdeš Ježiša.