1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

 

  Koho si vyvolil Boh? Najčistejšiu!

  Sám Pán stvoril Máriu ako bezhriešnu, ako Nepoškvrnenú. V čistote má

  Boh takrečeno záľubu: Priťahuje ho. Je jej naklonený. Kto je však čistý?

  Ten kto sa vyhýba hriechu, kto potláča vášne, kto sa nezriadene neviaže

  na stvorenia, kto má v nepriateľstve všetko, čo sa protiví Bohu, ten, kto

  si žiada samého Ježiša.

  Akú starostlivosť by si mal vynaložiť, aby tvoje srdce vyžarovalo vždy

  nádhernejšiu čistotu! Potom bude aj teba priťahovať k sebe Najsvätejší

  a vyvolí si ťa pre veľké veci. 

 

   2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.

 

  Komu slúžila Mária? Obyčajnej žene, svojej príbuznej!

  Najsvätejšia Panna predsa nerobila z toho nijakú senzáciu. Skôr jej to bolo

  celkom samozrejmé. Myslela zjavne: Veď v každom človekovi sa slúži Bohu.

  Ako zmýšľaš ty? - Bohorodička slúži obyčajnej žene - a ty nechceš slúžiť?

 

   3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. 

 

  Kde sa narodil Syn Boží? V maštali!

  Je to možné? Nekonečný Boh prichádza na svet v maštali? Nestojíš zarazený

  pred touto skutočnosťou? Áno, priamo úmyselne si volí tieto tmavé, pohŕdavé

  miesta za svoj príbytok. Prečo táto nezvyčajnosť? Nuž, Ježiš, čo bude neskôr

  kázať, to už teraz žije. "Blahoslavení chudobní ..." (Mt 5,3). Tak maštaľ obracia

  tvoju pozornosť na pravé, nepominuteľné hodnoty v Bohu, ktoré však môže

  mať len ten, kto je milovníkom chudoby. Si ním aj ty?   

 

   4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.

 

  Čo obetovala Mária? To najmilšie!

  Vidíš to? Čo jej však bolo drahšie ako jej dieťa? A predsa neváhala dať to najmilšie.

  To je bod, na ktorom najviac stroskotávame. Zriekame sa rôznych vecí,

  prinášame nejaké obety. Chvastavo ešte kráčame azda pred Bohom so slovami:

  "pozri tohto všetkého som sa zriekol pre teba". On sa však spytuje: "A čo si si

  ponechal? - To najmilšie! To však chcem od teba, to predovšetkým! 

  Rozhodni sa konečne!"

 

   5. Ktorého si, Panna, v chráme našla. 

 

  Kde našli Ježiša? V chráme!

  Nie v domoch jeho príbuzných, nie v kruhu známych, nie na ulici, nie nikde inde,

  ale v Božom chráme.

  Či by si tam nemohol chodiť aj ty častejšie? Nebolo by to pri dobrej vôli

  možné? Kto, alebo čo ťa zdržuje? Pamätaj si: O čo má človek záujem,

  pre to má čas. Ak ti neprekáža povinnosť, príď! Ako a kedy sa chceš stať

  Bohu milým, keď sa v modlitbe usilovne nezaoberáš Bohom?

  Nech ťa chrám priťahuje.