1. Ktorého si, Panna, Z Ducha Svätého počala.

     Uč sa od Márie múdrosti! Pýta sa skôr, než sa rozhodne.

     Mária nedáva svoj súhlas k tomu, čo jej sprostredkuje svätý Gabriel, unáhlene.

     Najprv uvažuje a potom ešte kladie otázku, aby odstránila všetky nejasnosti.

     Tak sa osvedčuje ako múdra Panna. Ani ty sa nemôžeš zaobísť bez múdrosti

     pri rozličných rozhodnutiach v živote, pri zložitých povinnostiach v povolaní,

     pri mnohorakom styku s ľuďmi. Pýtaj sa preto neprestajne: "Čo očakáva Mária 

     odo mňa?" Ak sa takto budeš orientovať na múdru Pannu, potom budeš múdrym

     a múdrym aj ostaneš. 

 

     2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.

     Uč sa od Márie láske k blížnemu! Ona je ochotná pomáhať aj za cenu obetí.

     Mária v požehnanom stav vykonáva trojdňovú cestu k príbuznej, ostáva u svojej

     tety tri mesiace, aby jej mohla posluhovať, a poto ešte raz absolvuje tú istú cestu

     späť. To svedčí o jej nevšednej ochote pomáhať. Tým napomína aj nás k pravej

     láske, ktorá sama sebe spôsobuje bolesť, aby druhému urobila dobre. Je tvoja

     láska k blížnemu tohto druhu? Ak nie, rozhodne sa ňou musí stať.

 

     3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

     Uč sa od Márie nenáročnosti! Vedie jednoduchý, skromný život.

     Predstavme si núdzne bytové pomery vtedajších čias! V Betleheme bolo po-

     trebné uspokojiť sa s trpkou biedou. Máriinej skromnosti to však neprekáža.

     Tajomstvo Božieho narodenia ju natoľko zaujalo, že ledva pociťuje nedostatky

     tohto druhu. Jej myseľ nebola zaujatá vyššou životnou úrovňou, lebo sa usilovala

     hlbšie preniknúť do zázrakov nadprirodzeného sveta. Aj ty sa môžeš stať

     nenáročným len vtedy, ak namiesto toho, aby si túžil po pozemských zbytočnostiach,

     budeš mať živý záujem o Božie, večné a nepominuteľné.

 

     4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.

     Uč sa od Márie šľachetnosti! Koná viac, ako iba povinnosť.

     Priniesť očistnú obetu do chrámu bolo pre Nepoškvrnenú skutočne zbytočné.

     A predsa to urobila ako každá židovská matka. Zaplatila výkupné za svoje

     dieťa, hoci ono bolo Pánom všetkého. Áno, pravá láska sa nikdy neobmedzuje

     na to, čo je prísne povinné. Láske je priam nemožné uspokojiť sa s tým,

     čo musí vykonať len z povinnosti. Jej vlastnou podstatou je prekročiť hranicu

     povinného. Jej blaženosť počíva v dávaní.

 

     5. Ktorého si, Panna, v chráme našla.

     Uč sa od Márie statočnosti! Bieda ju robí ešte horlivejšou.

     Mária si nedá vziať odvahu. Po neúspešnom celodennom hľadaní strate-

     ného Ježiša medzi príbuznými a známymi vracia sa rozhodne do Jeruzalema,

     aby sa tam pustila do ďalšieho hľadania. Ako často núdza človeka ochromuje, 

     takže ostáva bez vzletu! Kapituluje pred prekážkami, ktoré sa mu stavajú do cesty.

     Nieže tak! Ťažkosti sú na to, aby sme v nich rástli, aby sme ich prekonávali,

     aby urobili dušu naozaj silnou. Hľaď len na Máriu, statočnú Pannu!