1. Ktorý sa pre nás krvou potil.

     Každý hriech stupňuje Ježišovu úzkosť a smútok v Getsemanoch.

     Keby si mohol otvorene nazrieť do pekla - ako by si sa zhrozil pred hriechom!

     Oveľa viac by ťa hriech mal rozladiť pri pohľade na krvou sa potiaceho Spasiteľa.

     Ak si milujúcou dušou, musí byť pre teba neznesiteľnou myšlienka trýzniť najvernejšieho

     priateľa vedomými urážkami. Ak si blízko pri ňom, potom mu chceš utrpenie odnímať

     a nie spôsobovať. Každá vedomá urážka je preto hrozná. Áno, Boh chce, aby tvoje

     srdce nebolo ľahostajné, keď ide o hriech.

 

     2. Ktorý bol pre nás bičovaný.

     Každá zmyselnosť dáva Ježišovi ešte bolestnejšie pociťovať údery biča.

     Odhalený stáť pri stĺpe, vystavený pred očami všetkých, už to je dosť trápne.

     K tomu ešte prichádzajú strašné muky bičovania. Prečo to všetko?

     Predovšetkým pre hriechy proti čistote a cudnosti. Všetko, čo priveľmi lahodí tvojim

     zmyslom, robí nemilosrdné šľahy biča ešte bolestnejšími. Každé pohodlie, každá 

     zmäkčilosť, každé pôžitkárstvo, každá túžba po zábavách, každá nečistota - to všetko je

     úderom biča pre Ježiša. A to aj od tých, čo sa k nemu hlásia!

 

     3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

     Každá pýcha vtláča tŕnie ešte hlbšie Ježišovi do hlavy.

     Malo by ti záležať na tom, aby si aspoň trochu zmiernil Kristove bolesti pri jeho

     potupnom korunovaní vojakmi. Ty však namiesto toho, aby si mu potupnú korunu

     uvoľnil, ešte hlbšie ju vtláčaš do hlavy. Robíš to vždy vtedy, keď si príliš ctižiadostivý.

     Ak ti vôbec nezáleží na utrpení Tŕním Korunovaného, tak len ďalej vyzdvihuj svoju česť,

     domáhaj sa prvenstva vo všetkom, oddávaj sa túžbe po vládnutí, po moci, rob sa veľmi

     dôležitým! Tak ho môžeš trápiť. Ako dlho ešte?

 

     4. Ktorý pre nás kríž niesol.

     Každé hundranie robí Ježišovi krížovú cestu ešte ťažšou.

     Ak niečo zvlášť bolelo Spasiteľa na jeho krížovej ceste k miestu popravy, tak to bola

     iste myšlienka na všetkých tých, ktorí nechcú niesť svoj kríž za ním, ktorí ho odstrkujú,

     ktorí sa proti nemu vzpierajú. Patríš k ním aj ty? Poslednú ťažkú cestu na Golgotu 

     prešiel Ježiš aj za teba, preto by si mu mal pochod na smrť uľahčiť. Hundraním však 

     spôsobuješ opak. Robíš mu cestu ešte ťažšou. Dobre zváž svoje konanie!

     Hundranie sa obracia nielen proti krížu, ale vždy aj proti Ukrižovanému.

 

     5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

     Každá neochota polepšiť sa rozmnožuje ešte viac útrapy Ježišových múk na kríži.

     Nevýslovné je utrpenie, ktoré znáša Ježiš na potupnom dreve kríža! A predsa prijíma

     tento krvavý krst, plný ochoty pri myšlienke: "Kiež si len duše osvoja plody môjho

     Vykupiteľského utrpenia..." Jeho trýzeň sa však značne stupňuje, keď myslí na všetkých

     tých, ktorí nechcú vedieť nič o polepšení, ktorí bez výčitiek páchajú vždy tie isté hriechy,

     ktorí zotrvávajú v nekajúcnosti, pretože nechcú zanechať svoje zvrátenosti. Veď sú to údy

     jeho vlastného tela, duše, s ktorými uzavrel vrúcny zväzok.