Meditácie - Odpustenia

 

"Lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem." (Jer 31,34)

       Boh odpúšťa a zabúda!

       A to my musíme tiež!!!

 

"Lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." (Jn 15,5)

      Pane, poskytni mi milosť pravého odpustenia.

      Panna Mária, oroduj za mňa, aby som sa aj ja naučil odpúšťať,

      ako si ty odpúšťala.

      Ty si vrahom tvojho Syna nielen odpustila, 

      ty si ich dokonca prijala za svoje milované deti.

 

"A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom." (Mt 6,12) 

       Pane, nedovoľ, aby som vyslovil tieto slová bez toho,

       aby som si uvedomil, čo tu hovorím.

       Keď neodpustím, ako potom môžem očakávať,

       že mi ty odpustíš?

 

"Ale ak vy neodpustíte ľudom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy." (Mt 6,15)

       Pane, pomôž mi odpustiť nie zo stachu o môj vlastný život, ale z lásky k tebe!

 

"Navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi." (Ef 4,31)

       Pane, pomôž mi, aby som bol úplne priepustný, 

       aby sa mohol vo mne stvárniť Kristus!

       Bože, pomôž mi tak odpúšťať, ako odpúšťa Kristus!

 

"Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia." (Lk 23,34) 

       Pane, daj mi vždy spoznať, že môj zblúdený brat,

       moja zblúdená sestra je v putách ako otrok Zlého.

 

"Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach!" (Ef 6,12)

       Pane, daj, aby som vždy zreteľne rozlišoval Zlého a jeho úklady.

       Daj, aby som jeho útoky na mňa a mojich bratov vedel prehliadnúť, 

       nech sú v akejkoľvek podobe!

       Daj mi silu, aby som bojoval vždy a len proti diablovi miesto toho,

       aby som bojoval proti mojim bratom a sestrám,

       ktorí sú ako ja z mäsa a krvi.

 

"Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám." (Lk 6,37)

       Pane, pomôž mi, aby som nevidel vždy iba triesku v oku môjho brata.

       Daj, aby som skôr spoznal brvno v mojom oku.

       Dopomôž mi k ľútosti!

 

"Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj Vy!" (Kol 3,13)

       Pane, ak mám zniesť druhých, potom mi nedovoľ, 

       aby som sa utiahol do svojho urazeného ticha. 

       Ba čo viac, pomôž mi, aby tvoja láska a tvoj súcit žiarili cezo mňa,

       aby ich videli ostatní.

       Daj mi spoznať, že nie ja som dôležitý,

       ale iba Kristus - Kristus v mojom bratovi, v mojej sestre!

 

"Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie." (Sol 4,3)

       Pane, ty vieš, že ja potrebujem tvoju pomoc,

       lebo s tebou sa aj nemožné stane možným.

       Nauč ma dokonca zabudnúť, čo mi ľudia urobili,

       aby som sa vedel sústrediť iba na teba!

 

"Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec." (Mt 5,48)

       Pochybnosť, strach, neistota pochádzajú od Zlého.

       Ale ty nikdy nebudeš žiadať odo mňa nemožné.

       Pane, pomôž mi rásť vo viere, nádeji a láske!