Meditácie o vnútornom uzdravení.

 

"Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje." (Jn 14,27)

   Pane, môj Bože, ty si nám ako dôkaz svojho kráľovstva,

   ako ovocie Ducha Svätého prisľúbil pokoj, vnútorný pokoj!

   Pane, uzdrav nás z našich vnútorných rán:

   od úzkosti, strachu, smútku, odmietnutia, osamelosti,

   komplexu menejcennosti a depresie!

 

"Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa." (Jn 14,1)

    Chcem veriť, ale doteraz som mal zlé skúsenosti.

    Pane uzdrav ma z mojej nedôvery.

    Daruj mi skutočnú vieru v teba.

    Daj, aby som veril v tvoju veľkú lásku ku mne!

    "Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie." (Jn 10,10)

 

"Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí...

 Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní." (Jn 8,31-32,36)

    Pane, daj, aby som stále lepšie poznával,

    že tvoje slovo je Pravda - pravda, z ktorej mám žiť.

    Pomôž mi, aby som sa nechal tebou premienať,

    Vysloboď ma zo všetkých pút.

 

"Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy." (Ž 34,5)

    Pane, nauč ma tebe dôverovať, keď si pri mne, nemám strach.

"Ak je Boh za nás, kto je proti nám?" (Rim 8,31)

    Pane! Daj, aby som veril na tvoju prítomnosť a všemohúcnosť v mojom živote!

"Nezanechám ťa, ani neopustím." (Heb 13,5)

"Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje." (Flp 4,13)

    Pane! Daj mi spoznať, že chceš cezo mňa pôsobiť!

    Ty si často volíš slabé nástroje, aby si preukázal svoju silu v nás!

"Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať;

prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok." (Jn 14,23)

 

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba." (Ž 23,1-36)

"Hoci by ma opustil otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme! (Ž 27,10)

    Pane, pomôž mi, aby som mohol uveriť tvojej bezhraničnej láske ku mne!

"Pretože si drahý mojim očiam, vzácny, aj ja ťa milujem." (Iz 43,4)

"Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?

I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.

Hľa, do dlaní som si ťa vryl!" (Iz 49,15-16)

 

"Neboj sa, veď som s tebouja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh,

posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou.

Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím:

Neboj sa, ja ti pomáham." (Iz 41,10 a 41,13)  

    Pane! Pomôž mi, aby som mohol veriť v tvoje slová!

"Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj.

Keď sa budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa,

keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe." (Iz 43,1-2)

"A dá vám chlieb tiesne a vodu úzkosti a tvoji učitelia sa viac neschovajú,

očami budeš vidieť svojich učiteľov." (Iz 30,20)

    Pane, ja viem, že mi pomôžeš, kedy chceš a ako chceš!

    Tvoje cesty nie sú našimi a tvoje myšlienky nie sú našimi!

    Okrem toho, ty si večný!

"Viem, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré." (Rim 8,28)

    Ďakujem, Pane! Ďakujem!

"A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta." (Mt 28,20)